GIS W NAUCE

Szanowni Państwo

Drodzy Uczestnicy V ogólnopolskiej konferencji `GIS w Nauce`

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestniczącym w konferencji. Wasz tak liczny udział przekroczył najśmielsze nasze oczekiwania i dowodzi, że GIS we wszystkich reprezentowanych przez Państwa dziedzinach to żywotny, wibrujący, perspektywiczny, interdyscyplinarny nurt intelektualny, dzięki któremu odkrywamy i przekraczamy nasze granice poznania.

Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom konferencji, którzy nie tylko ją wsparli, ale także aktywnie brali w niej udział, uczestnicząc w sesjach referatowych i prowadząc wybrane warsztaty.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Naukowego informujemy, że kolejna VI konferencja `GIS w Nauce` w 2017 roku odbędzie się w Olsztynie.

 


V Ogólnopolska konferencja
GIS W NAUCE

pod patronatem Dziekana
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego
Warszawa, 8-10 czerwca 2016 roku

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem i zaangażowanych w rozwój zastosowań systemów informacji geograficznej do udziału w V ogólnopolskiej konferencji GIS w Nauce, która odbędzie się w roku dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego w salach wykładowych budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich) w kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu w centrum Warszawy. Zaproszenie do udziału, jako współgospodarze konferencji w Warszawie, przyjęli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, których nurt rozwoju i tematyki zastosowań GIS stanowi główną oś zainteresowań naukowych. Gospodarzem sesji poświęconej tematyce GIS i kartografii historycznej będą pracownicy naukowi Instytutu Historii PAN, sesji specjalnej poświęconej teledetekcji – pracownicy Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW oraz sesji specjalnej poświęconej zastosowaniom GIS w hydrologii – pracownicy SGGW.

Komunikat I

Komunikat II