KOMITETY

Komitet Naukowy

Dr hab. Jarosław Chormański (SGGW)
Dr Leszek Gawrysiak (UMCS)
Prof. nzw. dr hab. Dariusz Gotlib (PW)
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ)
Prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ)
Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Lewandowicz (UWM)
Prof. nzw. dr hab. Bogumił Szady (KUL)
Prof. nzw. dr hab. Jacek Urbański (UG)
Prof. nzw. dr hab. Piotr Werner (UW)
Dr hab. Bogdan Zagajewski (UW)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM)

Komitet Organizacyjny

Dr Izabela Karsznia
Mgr Bartłomiej Iwańczak
Mgr Karolina Orłowska
Mgr Tomasz Panecki
Mgr Mariusz Porczek
Członkowie Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji