PROGRAM

program

Program V Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego


Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek

Otwarcie: ok. godz. 9:15, sala 102,  prof. UW, dr hab. Artur Magnuszewski

Wykład plenarny,  9.06.2016 – 9:30-10:00, sala 102:
Dr hab. prof. PW, Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska: Platforma Naukowych Analiz Geoprzestrzennych – jak zwiększyć efektywność badań?


 

Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Sesja I (dane przestrzenne): godz. 10:00-11:45, sala 102

10:00-10:15 Krzysztof Pyszny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:
Geoprzetwarzanie w prognozach oddziaływania na środowisko

10:15-10:30 mgr inż. Monika Dobosz, prof. dr hab. Jacek Kozak, dr inż. Natalia Kolecka, Uniwersytet Jagielloński: Dostępność danych – wzrost wiedzy czy niepewności? Problem integracji danych przestrzennych na przykładzie szacowania współczesnej powierzchni lasów w Karpatach Polskich

10:30-10:45 Agnieszka Nowakowska, Naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej, Główny Urząd Statystyczny: Nowy wymiar statystyki

10:45-11:00 dr inż. Ignacy Kardel, mgr inż, Marcin Brach, dr Mikołaj Piniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa: Geoportal WplywKlimatu.sggw.pl o zmianach klimatu i ich  oddziaływaniach na obszarze Polski

11:00-11:15 mgr Marcin Rechciński, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, dr Agnieszka Olszańska, mgr Barbara Peek, prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński: Problem dokładności przestrzennej w badaniach PPGIS – w poszukiwaniu kompromisu pomiędzy konsekwencją metodyczną a skutecznością procesu partycypacji

11:15-11:30 dr Katarzyna Ostapowicz, Uniwersytet Jagielloński: Ocena i monitoring zmian powierzchni lasów z wykorzystaniem gęstej serii danych teledetekcyjnych

11:30-11:45 Patrycja Wawrowska, Martyna Kowalczyk, Dominik Niekurzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn: Wykorzystanie GIS w zabezpieczaniu imprez masowych


 

Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Sesja II (lasy): godz. 10:00-11:45, sala 111

10:00-10:15 dr hab. prof. UŁ, Krzysztof Będkowski, Uniwersytet Łódzki: Analiza budowy pionowej borów sosnowych i jej przestrzennej zmienności z wykorzystaniem danych skanowania laserowego

10:15-10:30 Alicja Rynkiewicz, dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adrian Ochtyra, mgr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Krzysztof Stereńczak, Aneta Modzelewska, ZGKiT WGiSR UW, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie modeli transferu promieniowania do badań lasów na przykładzie Puszczy Białowieskiej

10:30-10:45 Adam Waśniewski, Agata Hościło, dr Dieudonne Mouketou-Tarazewicz, Uniwersytet Warszawski: Analiza zmian pokrycia terenu i tempa wylesiania w prowincji Ngounie (Gabon) w latach 2003-2013 na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat

10:45-11:00 mgr inż. Mariusz Ciesielski, mgr inż. Radomir Bałazy, dr hab. prof. IBL, Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn: Analiza zmienności szkód powodowanych przez jeleniowate z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego oraz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

11:00-11:15 dr Robert Mysłajek, Sabina Nowak, Maciej Szewczyk, Patrycja Tomczak, prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski: Czy wilki (Canis lupus) osiedlają się na obszarach przewidywanych przez modele przydatności siedlisk?

11:15-11:30 inż. Anna Długołęcka, dr Anita Biszof, Politechnika Koszalińska: Analiza struktur leśnictw na przykładzie Nadleśnictwa Bobolice z wykorzystaniem narzędzi GIS

11:30-11:45 Łukasz Sławik, MGGP Aero: Detekcja gatunków drzew z zastosowaniem lotniczych zobrazowań hiperspektralnych


 

Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Wykład plenarny,  9.06.2016:  12:15-12:45, sala 102
Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Zwoliński: Pozycja geoinformacji w nauce


Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Sesja III (teledetekcja): godz. 12:45-14:30, sala 102

12:45-13:00 Piotr Rębiś, dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr Marlena Kycko, mgr inż. Adrian Ochtyra, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie obrazów WorldView 2 do identyfikacji gniazd kornikowych w Tatrzańskim  Parku Narodowym

13:00-13:15 Anna Robak, dr Anna Jarocińska, Łukasz Sławik, Dominik Kopeć, Jan Niedzielko, mgr inż. Adrian Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski: Pozyskiwanie informacji o kondycji drzew na obszarze Białegostoku na podstawie obrazów hiperspektralnych

13:15-13:30 Jakub Czos, dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr Karolina Orłowska, Zbigniew Bochenek, mgr inż. Adrian Ochtyra, mgr Marlena Kycko,  Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny stanu dominujących drzewostanów Karkonoszy

13:30-13:45 Agnieszka Jamińska, dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr inż. Adrian Ochtyra, Krzysztof Stereńczak, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji łąk Puszczy Białowieskiej

13:45-14:00 Ilona Płaza, dr Anna Jarocińska, Łukasz Sławik, Dominik Kopeć, Jan Niedzielko, mgr inż. Adrian Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski Uniwersytet Warszawski: Ocena kondycji roślinności Białegostoku na podstawie obrazów hiperspektralnych HySpex

14:00-14:15 mgr Katsiaryna Radzevich, Uniwersytet Warszawski: Kartowanie  mokradeł i torfowisk Białorusi na podstawie wielospektralnych zdjęć satelitarnych

14:15-14:30 Robert Pawlik, dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adrian Ochtyra, Krzysztof Stereńczak, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych   do oceny  kondycji wybranych gatunków drzew Puszczy Białowieskiej


 

Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Sesja IV (miasto): godz. 12:45-14:30, sala 111

12:45-13:00 mgr Kamil Leziak, mgr Kinga Nelken, dr hab. Elwira Żmudzka, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie metod GIS do konstrukcji mapy współczesnych zagrożeń termicznych m. st. Warszawy.

13:00 -13:15 mgr Kalina Pędziwiatr, Witold Kuleczko, Uniwersytet Łódzki: Województwo łódzkie widziane nocą – zmiany zagospodarowania od 1999 do 2013 roku

13:15 -13:30 mgr Agnieszka Gajda, Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków: Delimitacja obszaru zdegradowanego w Bytomiu

13:30 -13:45 Patrycja Wysocka, Wojciech Sobiecki, Estera Kozber, Katarzyna Mierzwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań: Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w walce z problemem „dzikich wysypisk” – przykład miasta Poznania

13:45 -14:00 mgr Bartłomiej Iwańczak, Uniwersytet Warszawski: Aplikacyjność metod zbierania informacji przestrzennych w badaniach kwestionariuszowych

14:00 -14:15 Martyna Sosnowska, dr Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie GIS na potrzeby opracowania map średnich cen nieruchomości dla Ursynowa

14:15 -14:30 Marta Samulowska, ESRI Polska: GIS się zmienia. Praca na nowoczesnej platformie geoprzestrzennej ArcGIS


 

Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Sesja V (analizy przestrzenne): godz. 16:00-17:30, sala 102

16:00 -16:15 Jakub Ramut, dr inż. Michał Lupa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków: Zastosowanie oprogramowania GIS w badaniu wpływu hałasu, generowanego przez transport kolejowy i tramwajowy na środowisko

16:15 -16:30 mgr Piotr Kosmowski, Uniwersytet Łódzki: Wykorzystanie narzędzi GIS do określenia dostępności czasowej parafii

16:30 -16:45 mgr Sławomir Goliszek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa: Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowania transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie

16:45 -17:00 Małgorzata Paulina Szymula, dr Paweł Struś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Tereny bezdrożne w małopolskiej części Karpat. Analiza wpływu dróg na tereny cenne przyrodniczo oraz możliwości migracyjne zwierząt.

17:00 -17:15 Natalia Sieniewicz, Uniwersytet Warszawski: Modelowanie 3D budynku Starego BUW na podstawie danych geoinformatycznych.

17:15 -17:30 mgr Kamil Rysz, mgr Kinga Mazurek, mgr Monika Janiszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Zastosowanie narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym na przykładzie gminy Radzionków.


 

Dzień pierwszy: 9 czerwca 2016, czwartek
Sesja VI (GIS historyczny): godz. 16:00-17:30, sala 111

16:00-16:15 dr Aleksander Szmidt, dr Marcin Jaskulski, Uniwersytet Łódzki: Zmiany ukształtowania powierzchni terenu na obszarze Łodzi w XX i XXI wieku na podstawie map historycznych i numerycznych modeli terenu.

16:15-16:30 mgr Tomasz Związek, mgr Michał Słomski, Instytut Historii PAN, Warszawa: Przestrzenne bazy danych a zagadnienie cyfrowej edycji staropolskich ksiąg sądowych XV–XVIII w.

16:30-16:45 mgr Maciej Szuba, dr Ryszard Chybiorz, Uniwersytet Śląski: Kalibracja map historycznych z wykorzystaniem skorowidza w oprogramowaniu ArcGIS

16:45-17:00 mgr Tomasz Panecki, Uniwersytet Warszawski: Koncepcja bazy danych historycznych obiektów topograficznych

17:00-17:15 Łukasz Sławik, MGGP Aero, Archiwalne dane lotnicze w teledetekcyjnej analizie tempa i kierunków sukcesji


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Wykład plenarny,  10.06.2016:  9:00-9:30, sala 102

dr hab. Bogdan Zagajewski (Zakład Geinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW): Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w badaniach środowiska

Wykład plenarny,  10.06.2016:  9:30-10:00, sala 102

Dr hab. prof. KUL Bogumił Szady, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Tożsamość, ciągłość i zmiana jednostek osadniczych w geoinformacji historycznej


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Sesja VII (kartografia): godz. 10:00-11:30, sala 102

10:00-10:15 dr inż. Joanna Nowak Da Costa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa: Społecznościowe i branżowe modelowanie obiektów przestrzennych świata rzeczywistego na przykładzie budynków OSM i BDOT10k wybranego rejonu Polski

10:15 -10:30 Patrycja Fabijańska, dr Jolanta Korycka-Skorupa, Uniwersytet Warszawski: Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych na przykładzie gminy Mrozy

10:30-10:45 Magdalena Raczyńska, Joanna Wałęsiak, Izabela Wyszpolska, dr Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski: Weryfikacja bazy wiedzy kartograficznej na przykładzie automatycznej selekcji miejscowości z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych  do skali 1: 500 000 i 1:1 000 000

10:45-11:00 Urszula Szczepańska, dr Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa, Uniwersytet Warszawski: Automatyzacja generalizacji zabudowy BDOT10k do skali 1:50 000 oraz 1:100 000

11:00-11:15 Maciej Lisiewicz, dr Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski: Możliwości wykorzystania uczenia maszynowego do eksploracji zasad generalizacji dla map w skalach przeglądowych

11:15-11:30  Bartłomiej Krześlak, TAXUS IT: tMap Android jako łatwe narzędzie do pobierania danych GIS w terenie


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Sesja VIII (wiatr): godz. 10:00-11:30, sala 111

10:00 -10:15 dr Piotr Pabjanek, dr Małgorzata Krówczyńska, mgr Ewa Wilk, Uniwersytet Warszawski: Analiza rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w Polsce.

10:15 -10:30 mgr inż. Rafał Wróżyński, dr hab. inż. Mariusz Sojka, Krzysztof Pyszny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Wykorzystanie narzędzi GIS i programów do modelowania grafiki 3D do oceny  wizualnego oddziaływania turbin wiatrowych

10:30 -10:45 mgr Tomasz Hycza, mgr inż. Mariusz Ciesielski, mgr inż. Radomir Bałazy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn: Szacowanie miąższości wywrotów i złomów na podstawie zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem narzędzi GIS.

10:45 -11:00 mgr inż. Marzena Wicht, dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska: Analiza zmian i intensyfikacji zabudowy w korytarzach napowietrzających Warszawy 1992-2010

11:00 -11:15 Klaudia Bogucka, dr Paulina Pokojska, Uniwersytet Warszawski: Ocena uwarunkowań lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych w powiecie płockim.

11:15 -11:30 Jacek Mucha, NaviGate: Efektywne zbieranie danych przestrzennych w terenie


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Wykład plenarny,  10.06.2016:  12:45-13:15, sala 102

Dr hab. prof. UW, Piotr Werner, Uniwersytet Warszawski: Rozszerzona rzeczywistość i percepcja analogowych i cyfrowych map i obrazów                    


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Sesja IX (woda): godz. 13:15-14:45, sala 102

13:15 -13:30 mgr inż. Małgorzata Słapińska, Tomasz Berezowski, Magdalena Frąk, dr hab. Jarosław Chormański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa: Modelowanie jakości wody na podstawie danych z kamery HySpex

13:30-13:45 Anita Sabat, dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski, dr hab., prof. UW Artur Magnuszewski, mgr inż. Adrian Ochtyra, Łukasz Sławik, Jan Niedzielko, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do analizy jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego

13:45-14:00 dr Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski, Andrzej Giza, Uniwersytet Szczeciński: Przykłady zastosowania programu ArcGis w prezentacji i charakterystyce wezbrań sztormowych na Morzu Bałtyckim

14:00-14:15 dr hab. inż. Mariusz Sojka, Rafał Wróżyński, Krzysztof Pyszny, Czesław Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Wykorzystanie narzędzi GIS w procesie planowania małej retencji w lasach

14:15-14:30 mgr Bartosz Bieniek, Uniwersytet Szczeciński: Przestrzenna analiza cech litologicznych osadów dennych i ich podłoża z wykorzystaniem narzędzi GIS 3D na przykładzie osadów jeziora Jamno

14:30-14:45 Wojciech Ciężkowski, Małgorzata Kleniewska, Jarosław Chormański, Raghavan Srinivasan, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Ocena wrażliwości modelu SWAT na zmienne wejściowe dane ewapotranspiracji


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Sesja X (gospodarka przestrzenna): godz. 13:15-14:45, sala 111

13:15-13:30 mgr Monika Janiszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego – zastosowanie  narzędzi GIS

13:30-13:45 dr hab. Stanisław Mordwa, Uniwersytet Łódzki: Wykorzystanie technik GIS do poszukiwania sprawców przestępstw

13:45-14:00 mgr Kinga Mazurek, mgr Kamil Rysz, Uniwersytet Śląski: Analizy zmian pokrycia terenu a planowanie przestrzenne

14:00-14:15 Izabella Wieczorek, Emapa: Mapy Cyfrowe dla biznesu


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Sesja XI (geologia i morfometria): godz. 15:30-17:00, sala 102

15:30-15:45 dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, Janusz Cieśla, Bulent Ecevit University/Politechnika Wrocławska: O programie komputerowym poprawiającym efektywność przetwarzania danych skaningu laserowego

15:45-16:00 dr inż. Jan Blachowski, dr inż. Justyna Górniak-Zimroz, Katarzyna Pactwa, Politechnika Wrocławska: Wykorzystanie GIS w górnictwie

16:00-16:15 mgr Bartosz Wołosiewicz, Uniwersytet Śląski: Zastosowanie narzędzi Quantum GIS do analizy wgłębnych danych geologicznych

16:15-16:30 dr Leszek Gawrysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: Kartowanie geomorfologiczne versus automatyczna klasyfikacja form rzeźby – czy programy komputerowe zastąpią geomorfologów?

16:30-16:45 mgr inż. Ewa Solanowska-Ratajczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn: Zmiany powierzchni trzcinowisk występujących na Zalewie Wiślanym na podstawie analizy historycznych i współczesnych materiałów kartograficznych

16:45-17:00 inż. Maciej Góraj, Marcin Kucharski, dr hab. Jarosław Chormański, Krzysztof Karsznia, dr Izabela Karsznia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Zmiany sieci hydrograficznej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w świetle badań fotogrametrycznych


 

Dzień drugi: 10 czerwca 2016, piątek
Sesja XII (modelowanie): godz. 15:30-17:00, sala 111

15:30-15:45 Martyna Golenia, dr hab. Bogdan Zagajewski, Agata Hościło, mgr inż. Adrian Ochtyra, Uniwersytet Warszawski: Wykorzystanie symulatora sztucznych sieci neuronowych w procesie klasyfikacji pokrycia terenu fragmentu Mazowsza z użyciem zdjęć Landsat TM

15:45-16:00 mgr Mariusz Porczek, Uniwersytet Warszawski: Zastosowanie analiz sieciowych GIS przy wytyczaniu regionów gospodarczych na terytorium Polski

16:00-16:15 mgr inż. Jacek Joźwiak, Tomasz Berezowski, dr hab. Jarosław Chormański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Potencjał danych hiperspektralnych i ALS dla parametryzowania modeli hydrologicznych o parametrach rozłożonych w zlewni zurbanizowanej

16:15-16:30 mgr Julian Podgórski, Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych: Wymiar fraktalny wybrzeża Islandii

16:30-16:45 dr Szymon Chmielewski, Piotr Tompalski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Optymalizacja analiz widoczności 3D w oparciu o dane ALS

16:45-17:00 dr inż. Tomasz Stachura, Mateusz Krzyś, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Wybór optymalnych miejsc pod inwestycje w elektrownie słoneczne przy użyciu GIS

17:00-17:15 dr Agnieszka Bitner, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: Morfologia mozaiki działek w analizach kartograficznych z wykorzystaniem GIS.