Terminy

18.02.2016 – Rozpoczęcie wczesnej rejestracji (350/250 zł)
18.02.2016 – 12.03.2016 – Promocyjna kwota podstawowa (300/250 zł)
31.03.2016 – Zakończenie wczesnej rejestracji
01.04.2016 – Rozpoczęcie późnej rejestracji (500/350 zł)
15.04.2016 – Zakończenie zgłoszeń z abstraktem
06.05.2016 – Opublikowanie informacji o zaakceptowanych wystąpieniach i posterach
15.05.2016 – Ostateczny termin wpłat opłaty konferencyjnej
24-29.05.2016 – Uzupełniający termin rejestracji
31.05.2016 – Ostateczne zakończenie rejestracji
08.06.2016 – Warsztaty
09-10.06.2016 – Sesje konferencyjne i plenarne
11.06.2016 – Wizyta fakultatywna w Centrum Nauki Kopernik